Zināmi atvērto tehnoloģiju 2016. gada balvas nominanti

2017. gada 16. janvārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir noteikusi 3 nominantus katrai konkursa “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2016″ kategorijai.

Nominācija: Atvērtākā iestāde

  • Latvijas Nacionālais arhīvs – par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva izveidoto  interneta  vietni www.redzidzirdilatviju.lv,  kurā  piedāvā  ikvienam  interesentam meklēt informāciju par arhīvā uzkrātajiem kinodokumentiem un videodokumentiem, kā arī skatīties vietnē publicētos video. Projekta realizācijai izmantotas atvērtas tehnoloģijas: darbinieku un lasītavas vides izstrādātas uz atvērtā pirmkoda satura vadības platformas Drupal (PHP/PostgreSQL), vietne www.redzidzirdilatviju.lv  izstrādāta, izmantojot Angular JS un citas atvērtā koda tehnoloģijas, risinājuma komponentes  izvietotas uz virtuāliem Linux serveriem.
  • Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais Centrs” – par ieviesto visaptverošo atvērtā pirmkoda programmatūras risinājumu sistēmu pašvaldības darbības un pakalpojumu nodrošināšanā Ventspils pilsētas pašvaldībā un ar to saistītajās organizācijās, iestādēs, kā arī  ārējiem klientiem. Kompleksais risinājums nodrošina vairāk kā 6000 Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieku (t.sk. izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu) darbu, kopumā aptverot vairāk kā 8000 dažādas IKT aprīkojuma vienības.
  • Vidzemes plānošanas reģions – par projekta “Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data” jeb “SDI4Apps” ieviešanu Latvijā. Projekta mērķis ir ar pilota aplikāciju palīdzību sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas principiem un citām Eiropas Komisijas iniciatīvām, kas vērstas uz datu brīvu pieejamību un to atkārtotu izmantošanu.

Nominācija: Izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā

  • SIA “Intelligent way” – par izstrādāto CEnOS (Connecting Engineering Open Source)  integrēšanas platformu, kas apvieno dažādas inženiermodelēšanas (CAD/CAE) atvērtā pirmkoda programmatūras.
  • Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs – par izstrādāto inovatīvo uz e-ekosistēmu balstīto e-studiju tehnoloģiju eBig3. Jaunā eBig3 tehnoloģija integrē trīs lietotājiem labi pazīstamās lietošanas prasmes – Internetu, televīziju un mobilo tālruni.
  • SIA “Wunderkraut Latvia” – par Latvijas Dzelzceļa intranetu jeb iekštīklu – iekšējo sistēmu, kas būvēta uz atvērtā pirmkoda tehnoloģijas Drupal.

Nominācija: Būtiskākais ieguldījums  tehnoloģiju popularizēšanā

  • Nika Aleksejeva  – par datu pratības iniciatīvas Datu skola vadīšanu, popularizējot atvērto datu koncepciju un sekmējot datu atvēršanas procesus Latvijā.
  • Uldis Bojārs – par atvērto tehnoloģiju un datu popularizēšanu Latvijā,  pētniecisko darbību atvērto datu jomā un dalību aktivitātēs, kas veicina Latvijas publiskās pārvaldes datu atvēršanu, tajā skaitā atvērto datu vadlīniju izstrādi.
  • Ernests Gabrāns – par atvērtā pirmkoda tehnoloģijas Drupal popularizēšanu, Drupal kopienas izveidi Latvijā, aktīvu darbību Drupal kopienā, iniciējot un organizējot pasākumus ne tikai vietējā, bet arī starpvalstu līmenī, kā arī par sniegto atbalstu IKT studentiem, sniedzot lekcijas, nodrošinot prakses vietas un stipendijas.

Galvenās balvas ieguvēji tiks nosaukti un apbalvoti 2017. gada 2. februārī LATA gadskārtējā  konferencē “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei” (http://lata.org.lv/konference2017/)


Source: Zparks