Datortehnikas audits

Drošības audits

Pilna, sankcionētu un / vai nesankcionētu uzņēmuma elektronisko datu piekļuves iespēju analīze. Rekomendāciju izstrāde uzņēmuma datu konfidencionalitātes nodrošināšanai atbilstoši Jūsu prasībām. Datu uzglabāšanas (rezerves kopēšanas) un transportēšanas sistēmu analīze. Datu atjaunošanas procedūru rekomendāciju izstrāde tehnikas zaudēšanas vai bojājumu gadījumā. Firewall prasību definēšana. Auditēšanas procesā tiek noteiktas sistēmas vājās vietas un tehniskās nepilnības atbilstoši ISO 17799:2005 standartam. Izmantotā metodoloģija – OSTMM v.2.1 (angļu val. ‘Open Source Security Testing Methodology Manual’).

Datortehnikas audits

10Audita rezultātā Jūs iegūsiet priekšstatu par pašreiz uzņēmumā esošo datortehniku un tās stāvokli. Nepieciešamības gadījumā mūsu speciālisti veiks izpēti, lai novērtētu uzņēmuma datortehnikas modernizācijas iespējas un to lietderīgumu.


Datorprogrammu audits

8Audita rezultātā Jūs iegūsiet oficiālu un pareizu priekšstatu par uzņēmumā izmantojamām  datorprogrammām un to legalitāti, kā arī mūsu speciālisti veiks izpēti, lai novērtētu optimāli Jums nepieciešamās programmatūras izvēli. Datorprogrammu audita laikā, saskaņā ar speciāli izstrādātu metodoloģiju atbilstoši BSA audita noteikumiem, mēs veicam sekojošas darbības:

  • esošo datorprogrammu iegādes dokumentu sistematizēšana;
  • iegādāto licenču apsekošana;
  • programmu iegādes dokumentu;
  • licenču atbilstība.

Audits

€4.99sākot no par datoru