Red Bull Twitch’n’Ride Ķeguma Zelta Zirgā

4. februārī Ķeguma Zelta Zirgā notiks skijoringa sacensības Red Bull Twitch’n’Ride!

Aicināti visi interesenti, jo dalība no 18 gadu vecuma, pasākums bez maksas gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Reģistrācija no 8:00 – 9:45.

Pasākuma nolikums

Red Bull Twitch’n’Ride nolikums

2018. gada 4. februāris

Red Bull Twitch’n’Ride nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkots pasākums. Ja radušās nesaskaņas sakarā ar Nolikumu, paskaidros un trūkumus novērsīs organizatori. Sacensības noris saskaņā ar Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) Sporta kodeksu. Šīs ir C kategorijas sacensības, kas reģistrētas LaMSF kalendārā.

MĒRĶIS: Radīt iespēju nodarboties ar motobraukšanu visiem, un attīstīt šī motosporta popularitāti visā Latvijā, kā arī veicināt jaunatnes piedalīšanos šajā sporta veidā.

  1. Red Bull Twitch’n’Ride sacensības norisināsies 04.02.2018.

Vieta: Ķegums, Zelta Zirga mototrase (trases licences Nr. 333)

  • Organizators: SIA Baltic Promo, Reģ.Nr. 40103584316

Garkalnes nov., Garkalne, Ropažu iela 2, kontaktpersona Artis Ūdris, mob. 29999881

  • Par sacensībām atbildīgais sporta darbinieks- galvenais tiesnesis

Jānis Baunis, LaMSF A kategorijas tiesneša licence, mob. 29163916

1.1. 2018.04.02 Red Bull Twitch’n’Ride piedalās šādas motociklu klases:

MMK (Mazā Meistaru Klase) – no 18 gadu vecuma. Motocikli no 100ccm – 175ccm 2 taktu dzinējiem un no 150ccm līdz 250ccm 4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez radzēm.

LMK (Lielā Meistaru Klase) – no 18 gadu vecuma. Motocikli no 180ccm – 500ccm 2 taktu dzinējiem un no 300ccm – 650ccm 4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez radzēm.

MTK (Mazā Tautas Klase)  – no  18  gadu  vecuma.  Motocikli  ar  125ccm  –  200ccm  2  taktu  un  no125ccm līdz 250ccm 4 taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām. Motocikliem jāatbilst ielas motociklu prasībām.

LTK (Lielā Tautas Klase) – no 18 gadu vecuma. Motocikli no 201ccm 2 taktu un no 270 līdz 650 4 taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām.

2. Moto tehnika

2.1. Visām motociklu klasēm jāatbilst Red Bull Twitch’n’Ride tehniskajiem noteikumiem.

3. Dalībnieku starta numuri.

3.1. Starta numuram jābūt salasāmam.

4. Drošība.

4.1. Sportistu un sacensību drošībai ir jāatbilst LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām.

4.2. Sacensību laikā pasākumam jābūt nodrošinātam ar ātrās medicīniskās palīdzības brigādi vai medicīnisko personālu.

4.3. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošības noteikumu ievērošanu.

4.4 Dalībnieks uz vietas paraksta “Dalībnieka atrunu”.

5. Sacensību norise.

5.1. Red Bull Twitch’n’Ride katrā motociklu klasē notiek divi braucieni. Dalībnieki brauks trasē “pa spalvu”.

5.2. Red Bull Twitch’n’Ride moto tehnikai jāatbilst LaMSF Skijoringa un Tehnisko noteikumu prasībām.

5.3. Katrā motociklu klasē viena brauciena ilgums ir 10 minūtes + 2 apļi.

6.Vērtēšana.

6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā un ir veicis ne mazāk kā 50% no līdera veiktās distances. Ja sportists nav finišējis kontrollaikā, bet ir veicis vismaz 50% no līdera veiktās distances, viņa rezultāts tiek noteikts saskaņā ar nobrauktajiem apļiem.

6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai (ja dalībnieku skaits konkrētajā klasē nepārsniedz 24 dalībniekus). Skatīt tabulā:

Vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkti

25

23

22

21

20

19

18

17

16

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkti

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkti

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Ja dalībnieku skaits pārsniedz 24, tad punktu sistēma tiek pielāgota dalībnieku skaitam. Piemēram, ja dalībnieku skaits konkrētajā klasē ir 29, tad punktu sistēma ir šāda:

Vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkti

30

28

27

26

25

24

23

22

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkti

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkti

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Uzvarētāju  nosaka pēc 2 braucienu punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemts vērā otrā brauciena rezultāts.

7. Apbalvošana.

7.1. Red Bull Twitch’n’Ride uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.

8. Protesti.

8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk kā 30 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.

8.2. Protesti pret Nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām.

8.3. Protestam jāpievieno drošības naudas EUR 75,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoriem.

9. Finansiālie noteikumi.

9.1. Dalība pasākuma Red Bull Twitch’n’Ride ir BEZ MAKSAS.

9.2. Katrs dalībnieks saņems kuponu uz siltām pusdienām.

9.3. Sportistam jābūt LaMSF sportista licencei skijoringā.  Sportistiem kam nav LaMSF licence Red Bull apmaksās vienreizējo licenci. Sportistiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem saskaņā ar LaMSF noteikumiem.

10 Sacensību dienas kārtība.

Dalībnieku reģistrācija 8:00 – 9:45

Brīvie treniņi + kvalifikācija 10:00

Dalībnieku sanāksme10:45

Sacensību pirmais starts 11:00

10.1 Startu secība tiek sastādīta sacensību dienā, pēc dalībnieku sanāksmes.

10.2. Neatņemama nolikuma sastāvdaļa ir moto skijoringa noteikumi un moto skijoringa tehniskie noteikumi.


Source: Zparks