LATA konferencē gada balvas iegūst Latvijas valsts meži, Latvijas Universitāte un Rihards Olups

2018. gada 1. februārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konferences “Atvērtās tehnoloģijas- no datiem līdz zināšanām” ietvaros notika balvu pasniegšana par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. Balvas ieguva Latvijas valsts meži (LVM), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) un Rihards Olups. Konferenci atklāja Latvijas Republikas ministru prezidents Māris Kučinskis.

Apbalvojumi tika pasniegti trīs kategorijās: atvērtākās iestādes tituls tika piešķirts LVM, izcilākais risinājums biznesā LUMII, savukārt kā fiziskas personas būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popularizēšanā Rihardam Olupam. LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs minēja: “Katrs darbības gads mums kā nozares vadošajai asociācijai ir nozīmīgs. Esam patiešām pateicīgi katram no LATA gada balvas pretendentiem un it īpaši tiem, kas pretendentus pieteica, par ieguldījumu atvērtu tehnoloģiju popularizēšanā.”

Nominācijā par atvērtāko iestādi atzinības rakstus saņēma Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs un Strenču novada pašvaldība. Atzinības rakstus par izcilāko tehnoloģiju risinājumu biznesā saņēma SIA “SunGIS” un SIA “Ģeodati”. Par būtisku ieguldījumu atvērto tehnoloģiju popularizēšanā pateicības raksti tika pasniegti Edgaram Kebbem un Mārtiņam Bruņeniekam.

Konferences pamatmotīvs – kā ar atvērtas tehnoloģijas sekmē zināšanu iegūšanu no datiem, akcentējot to, ko Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozare ir devusi un dos Latvijai tās izaugsmē. LATA konference “Atvērtās tehnoloģijas- no datiem līdz zināšanām” ir iekļauta Latvijas valsts simtgades norišu programmā.


Source: Zparks