Latvija līdzdarbosies CMS – vienā no būtiskākajiem CERN eksperimentiem

Latvija līdzdarbosies CMS (The Compact Muon Solenoid) eksperimentā un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes konsorcijs kļuvis par CMS biedru, tā aizvadītajā nedēļā lēma CMS eksperimenta Sadarbības padome. Tas mūsu zinātniekiem paver iespējas tieši iesaistīties pasaules līmeņa zinātniskajā eksperimentā, līdzvērtīgi sadarbojoties ar pasaules spēcīgākajiem zinātniekiem.

CMS eksperiments ir viens no četriem eksperimentiem, kas saistīti arī CERN (Eiropas Kodolpētniecības centra) Lielo hadronu paātrinātāju, un tā mērķis ir novērot un fiksēt jaunus fizikas fenomenus. Viens no plašāk zināmajiem šādiem atklājumiem ir Higsa bozons. CMS eksperimentā piedalās vairāk nekā 4000 fiziķu, inženieru un datorzinātņu speciālistu no vairāk nekā 40 valstīm un 200 zinātniskajiem institūtiem. 

«Latvijas dalība CMS eksperimentā ir būtisks solis virzībai uz CERN dalībvalsts statusu, kas ir Latvijas valdības dienas kārtībā, – ir izpildīts viens no «ceļa kartes» svarīgiem punktiem. Nākamais solis ir oficiāls CMS eksperimenta Sadarbības padomes paziņojums Latvijas izglītības un zinātnes ministram un saprašanās memoranda parakstīšana. Uzaicinājums Latvijai iesaistīties CMS eksperimentā ir ilgstošas sagatavošanās, pārrunu un savas varēšanas pierādīšanas rezultāts,» uzsver RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktors un CERN zinātniskais līdzstrādnieks profesors Toms Torims. Iesaistīšanās eksperimentā noritējusi ar aktīvu Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

RTU CMS eksperimentā iesaistīsies top-kvarki fizikas, lielu datu apstrādes un arī mašīnbūves tehnoloģijas jomā.

RTU 2012. gadā ir noslēdza sadarbības līgumu ar CERN un sekmīgi ar to sadarbojas vairākos zinātniskajos projektos. Piemēram, šobrīd RTU pētnieki strādā Eiropas komisijas programmas «Apvārsnis 2020» projektā “ARIES – Accelerator Research and Innovation for European Science and Society”, kuru koordinē CERN.

Patlaban CERN darbojas trīs RTU zinātnieki – profesors T. Torims, kā arī divi doktoranti, kuri izstrādā savus doktora darbus – Artūrs Ivanovs, kura izpētes joma ir saistīta ar robotiku, un Viesturs Veckalns, kurš darbojas augstas enerģijas daļiņu fizikas jomā.


Source: Zparks