Tirgū pieejams jauns tirgus izpētes iepirkumu risinājums Iepirkumi.lv sistēmā

Līdz ar elektroniskās iepirkumu sistēmas modernizāciju, no 2023. gada xx. aprīļa pasūtītājiem pieejama virkne jaunu instrumentu tirgus izpētes veikšanai. Tirgus izpētes modulis pieejams elektroniskajā iepirkumu sistēmā Iepirkumi.lv EIS, un ir piemērots visu zemsliekšņa iepirkumu veikšanai un tirgus piedāvājuma apzināšanai.

Atjaunotie iepirkumu izsludināšanas risinājumi ir izstrādāti sadarbībā ar iepirkumu speciālistiem un ir balstīti uz pasūtītāju vajadzībām. Pirmie divi moduļi – pasūtījums un informatīvs paziņojums jau veiksmīgi tiek pielietoti praksē. Pasūtījuma modulis izmantojams vienkāršotas cenu aptaujas veikšanai, savukārt ar informatīva paziņojuma starpniecību iespējams informēt plašāku piegādātāju loku par jau publicētu iepirkumu. Lai vienkāršotu tirgus izpētes procesu, pasūtītāju ērtībām izveidota pārskatāma un viegli rediģējama tiešsaistes tabula, kas atvieglo tehnisko un kvalifikācijas prasību formulēšanu, kā arī piedāvājumu apkopošanu un salīdzināšanu.

Ar jauno atjauninājumu, iepirkumu sistēmā pieejams iebūvēts savstarpējās saziņas iespējas, kas sekmē komunikāciju un precizējumus starp pasūtītāju un piegādātāju. Ir iespēja uzsākt saraksti, dalīties precizējumos jautājumu un atbilžu sadaļā, kā arī darba optimizācijai izmantot automātisko pretendentu apziņošanas un uzaicināšanas funkciju. Kā viens no būtiskākajiem publiskā sektora pasūtītāja ieguvumiem ir tirgus izpētes procesa protokols, kurā tiek atspoguļota strukturēta un caurskatāma iepirkuma norises gaita. Protokols izmantojams kā pierādījumu dokuments, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām attiecībā uz apspriedēm ar piegādātājiem. Pasūtītājs izmantojot sistēmu var veidot datu bāzi ne tikai ar esošajiem sadarbības partneriem, bet iegūt arī jaunus, perspektīvus piegādātājus. Iepirkumi.lv piegādātāju datu bāzē ir reģistrēti vairāk kā 15 000 uzticami un pārbaudīti uzņēmumi.

Drīzumā Iepirkumi.lv EIS tiks iespējoti arī citi iepirkumu organizēšanas moduļi: atklāts iepirkums, slēgts iepirkums, izsole ar augšupejošu soli, izsole ar lejupejošu soli, kvalifikācijas sistēma.

Ar tirgus izpētes moduli pasūtītāji ērtā veidā var:

  • apzināt piedāvājumu tirgū;
  • noskaidrot iespējamās izmaksas;
  • izvēlēties piemērotāko preci, pakalpojumu vai būvdarbu veidu;
  • izvēlēties atbilstošo iepirkumu procedūru.

Aicinām apmeklēt iepirkumi.lv EIS un izmēģināt jaunos iepirkumu izsludināšanas risinājumus darbībā: https://mani.iepirkumi.lv/lv/pasutitajs/jauns-iepirkums


Source: Zparks