RTU svinīgi atvadās no vēsturiskās ēkas Kaļķu ielā 1

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pāršķir jaunu vēstures lapu un atstāj universitātes administrācijas ēku Kaļķu ielā 1, kas vairāk nekā 60 gadu ir bijusi Latvijas inženierzinātņu augstākās izglītības simbols. Pirmdien, 13. decembrī, plkst. 12.30 RTU vadība no ēkas fasādes noņems granīta plāksni ar RTU vārdu. Turpmāk universitātes administrācija mitināsies RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur jau ir koncentrēta lielākā daļa fakultāšu, Laboratoriju māja, Zinātniskā bibliotēka, dienesta viesnīcas un kas top par modernu inženierzinātņu centru.

«No vienas puses ir žēl šķirties no šīs ēkas, bet no otras puses – laiks mainīt vietu un pievienoties pārējiem kolēģiem un studentiem mūsu studentu pilsētiņā Ķīpsalā,» saka RTU rektors Leonīds Ribickis.

Kaļķu ielas namu par savām mājām RTU sauca kopš 1958. gada, kad no Latvijas Valsts universitātes atdalījās inženiertehniskās fakultātes un atdzima Rīgas Politehniskais institūts (RPI), kurš savu patstāvību bija zaudējis 1919. gadā, kad uz institūta bāzes jaundibinātā Latvijas valsts izveidoja Latvijas Augstskolu, vēlāk – Latvijas Universitāti.

Sākotnēji Kaļķu ielas 1 ēka tika būvēta partijas skolas vajadzībām, taču, kad bija nepieciešamas telpas tikko atdzimušajam RPI, namu atdeva augstskolai. Kad 1958. gadā RPI saņēma Kaļķu ielas ēku, tā vēl pilnībā nebija pabeigta, un tā laika studenti arī palīdzēja ēkas būvniecībā un iekārtošanā, lai tajā varētu ievākties administrācija un fakultātes.

Kaļķu ielas ēkā ir atradušās vairākas fakultātes, piemēram, kādreizējā Celtniecības fakultāte, tagad – Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, un tās paspārnē esošā Arhitektūras katedra, tagad – Arhitektūras fakultāte, kā arī Inženierekonomikas un vadības fakultāte, arī RPI Zinātniskā bibliotēka un pat Kara katedra, kur padomju laikos studenti apguva militāro mācību.

Namā norisinājās jauno studentu uzņemšana un iestājeksāmeni, tur savus diplomus saņēma RTU absolventi. «Manas pirmās personīgās atmiņas par šo ēku – es ļoti spilgti atceros, kā šeit, 301. auditorijā, kārtoju iestājeksāmenu Rīgas Politehniskajā institūtā,» atceras RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.

Kaļķu ielas ēka ir pieredzējusi valsts varas maiņu, Barikāžu laiku, kad namā pulcējās un sildījās atjaunotās valsts aizstāvji, gan arī augstskolas nosaukuma maiņu, jo 1990. gadā Arvīda Pelšes vārdā nosaukto RPI pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti. Jau pirms tam, 1989. gadā, bariņš studentu no Kaļķu ielas ēkas fasādes noņēma plāksni ar RPI uzrakstu un no Akmens tilta to iemeta Daugavā.

Tieši Kaļķu ielas namā RPI kādreizējā vadība tālajos 60. gados pieņēma lēmumu Ķīpsalā būvēt studentu pilsētiņu. «Ķīpsalā būvniecība nebeigsies nekad,» saka rektors, «bet tagad mēs būsim visi kopā.»

Sagatavots izmantojot RTU preses materiālus.


Source: Zparks