Konference “Vieda pilsētvide jeb Smart city”

Zparks sadarbībā ar BiSmart aicina pieteikties konferencei “Vieda pilsētvide jeb Smart city”, kas notiks 15. septembrī, Jelgavā.

Mūsdienu centralizācijas, urbanizācijas un globalizācijas laikmets ievieš savas korekcijas kā cilvēku un uzņēmumu attīstībā, kustībā, tā arī vēlmēs un arvien augošās prasībās pret vidi, kurā dzīvot un strādāt.
Kas ir Smart city koncepts? Ko tas ietekmē un kā to ieviest dzīvē?
Ko no viedas pilsētvides iegūst uzņēmēji, kā tā palīdz investoriem, pašvaldībām un iedzīvotājiem? Par būtiskākajiem Smart city faktoriem diskutēs konferencē, kurā tiks pulcēti kā uzņēmēji, pilsētu pārvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji, tā arī Smart city koncepta ieviesēji un biznesa tehnoloģiju eksperti.
Protams, kā katrā konferencē – prezentācijas, intervijas, diskusijas un pieredzes stāsti. Taču labākais – iespēja tikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kam ir līdzīgas intereses.


Source: Zparks